Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek​.

Vizyonu;
Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

✓​ Mali disiplinden taviz vermeyen,
✓ Mali​ yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
✓ Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,​
✓ Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin ​kullanan,
✓​ Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

Samsun Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Bakanlığımızca belirlenen maliye politikaları çerçevesinde; kurum hedeflerine uygun insan kaynakları politikalarının belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapmak, belirlenen politikalara uygun programlar ve çalışmalar düzenlemek, yürütmek, denetlemek, değerlendirmek, müşteri ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutmak, işgücünün etkin kullanımı ve iyi yetiştirilmiş ve motive edilmiş personel ile kurumun verimini artırarak daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak.

Vizyonu;
Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, insan odaklı ve yapılabilecek çalışmaların merkezine müşterilerini ve çalışanlarını yerleştiren, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan, saydam ve hesap verebilir bir kurum olmak.