HANİFİ ERASLAN

Elazığ doğumlu olup, memuriyete 15.04.1986 tarihinde Elazığ Defterdarlığı İcadiye Vergi Dairesi Müdürlüğünde Yoklama Memuru ünvanı ile başladı. 1988-1990 yılları arasında Bakanlığımız Ankara Maliye Kursuna katıldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, 1991-1994 yılları arasında Kastamonu Defterdarlığı Daday Malmüdürlüğünde Müdür Yardımcısı (Malmüdürü V.), 1994-1998 yılları arasında Afyon Defterdarlığı Emirdağ Malmüdürü, 1998-2001 yılları arasında Diyarbakır Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, 2001-2006 yılları arasında Çanakkale Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı, 2006-2011 yılları arasında Kars Defterdarı, 2011-2015 yılları arasında Amasya Defterdarı olarak görev yapan Defterdarımız 18.08.2015 tarihinden itibarende İlimizde görev yapmaktadır.